System Ptolemeusza cz. 4

Autor: | Opublikowane w Okres starożytny Brak komentarzy | Tagi: astronomia gwiazdozbiory, astronomia i astrologia, astronomia i grawitacja

Najsłynniejszym z astronomów arabskich jest Albatenius (ur. w r. 929), który posiadał swe własne obserwatorium w mieście Rakka. Przyjął on system Ptolemeusza, sprostowawszy go w niektórych punktach. Prace jego, wyłożone w dziele jego p. t. „Tablica Sabejska”, są liczne i godne

uwagi: zredukował on mimośród orbity kołowej Słońca; stwierdził przesuwanie się perigeum tego ciała niebieskiego, co jest prawdziwym odkryciem, żaden bowiem astronom dawniejszy o tym nie wspomina, określił starannie pochyłość ekliptyki; wymierzył czas trwania roku zwrotnikowego; wydoskonalił teorię Księżyca i planet; poprawił szczęśliwie Tablice astronomiczne Ptolemeusza.

Począwszy od X-go wieku w Europie ożywia się ruch na polu prac astronomicznych. Jednym z najpracowitszych astronomów hiszpańskich był Arzachel z miasta Toledo, który w wieku XII-tym ogłosił dzieło o zaćmieniach tudzież Tablice astronomiczne.

Król Kastylii Alfons X urządził w pobliżu Toleda obserwatorium, w którym osadził astronomów chrześcijańskich, żydowskich i arabskich; sam robił obserwacje astronomiczne i ogłosił w ciągu lat 1248 – 1252 „Tablice Alfonsa”, które określają ruchy ciał niebieskich z dokładnością większą, aniżeli Tablice dawniejsze. Zauważmy nawiasowo, że Alfonsa X-go raziła złożoność systemu Ptolemeusza.