System Ptolemeusza cz. 2

Autor: | Opublikowane w Okres starożytny Brak komentarzy | Tagi: astronomia obliczenia, astronomia obserwacyjna, astronomia odkrycia

Te teorie Księżyca i planet zastąpiły niezdarne tłumaczenia ruchów ciał niebieskich przy pomocy sfer kryształowych; opierają się one na pilnych obserwacjach i rozumnych obliczeniach. Ptolemeusz zawarł treść prac swoich i wyłożył powyższy system Świata, tak słynny pod nazwą  Systemu Ptolemeusza, w cennym dziele, któremu astronomowie Szkoły Aleksandryjskiej nadali tytuł, a który Arabowie przezwali po tym Almagiestem. Dzieło to zawiera prócz tego pełną pochwał relację z prac Hipparcha, jego Katalog gwiazd, tablice astronomiczne, tudzież opis przyrządów astronomicznych greckich.

Po Ptolemeuszu Astronomia nie zrobiła już postępów w Szkole Aleksandryjskiej.

Sulpicius Gallus przepowiedział zaćmienie Księżyca, które zdarzyło się 4 września roku 168 przed N. Chr. i napisał Traktat o zaćmieniach.

Następnie Juliusz Cezar, idąc za wskazówkami Sozygienesa wprowadził Kalendarz Juliański, począwszy od r. 45 przed N. Chr.

Po tym, cesarz August rozkazał wznieść na Polu Marsowym obelisk, mający służyć za gnomon. Istnieje przypuszczenie, że astronom Manilius, któremu powierzono zabiegi, dotyczące wzniesienia tego obelisku, jest zarazem autorem poematu łacińskiego p. t. Astronomicon.