System Kopernika cz. 5

Autor: | Opublikowane w Okres nowożytny Brak komentarzy | Tagi: astrologia a astronomia, astronomia a astrofizyka, astronomia a astrologia

Tycho Brahe (14 grudnia 1546 – 13 października 1601), rodem z Knudstrup w Skanii, ujawniał od lat wczesnych wielkie zamiłowanie do nauki Astronomii; przeszkadzała mu w tym rodzina, która będąc szlachecką, patrzyła na te studia, jak na rzecz błahą. Mimo to Tycho nie dał za wygraną i zajmował się ulubioną nauką w ukryciu. Pierwszą jego obserwacją była obserwacja nowej gwiazdy, która, dostrzeżona w listopadzie 1572 w konstelacji Kasjopei, zniknęła po upływie 18 miesięcy; opisał on wielkość, barwę, zmiany w blasku i położenie tej gwiazdy, o której przypuszcza, że się wytworzyła z eterycznej substancji Drogi Mlecznej. W roku 1576 król duński Fryderyk II powierzył Tychonowi kierownictwo założonego przez siebie na wyspie Hven obserwatorium, nazwanego Uraniburgiem; ale nienawiść zazdrosnych zrobiła swoje: po śmierci wspaniałomyślnego księcia w roku 1597, zabroniono astronomowi posługiwać się jego narzędziami i prześladowano go tak dalece, że musiał opuścić ojczyznę i schronić się do Pragi, dokąd go wezwał cesarz Rudolf II. W mieście tym pracował on bez przerwy wraz z Keplerem aż do śmierci, która nastąpiła nagle.