System Kopernika cz. 4

Autor: | Opublikowane w Okres nowożytny Brak komentarzy | Tagi: astronomia a fizyka, astronomia a kosmologia, astronomia amatorska

Kopernik długo wahał się z ogłoszeniem swego dzieła, które nosi tytuł „De Revolutionibus orbium coelestium”. Wyszło ono dopiero w r. 1543 w Norymberdze staraniem ucznia jego Retyka. Istnieje podanie, że pierwszy egzemplarz otrzymał autor na kilka godzin przed śmiercią. W przedmowie, w której dzieło swoje poświęca papieżowi Pawłowi III, Kopernik, przedstawiając w ogólnych zarysach swój system świata, powiada, iż ogłasza go na nalegania swych przyjaciół, by nie być posądzonym o unikanie sądu ludzi światłych i wyraża nadzieję, że powaga głowy Kościoła katolickiego uchroni to dzieło od napaści oszczerców.

System Kopernika, broniony przez Retyka już od r. 1540, miał z początku niewielu zwolenników, mnóstwo natomiast zaciekłych przeciwników i został przyjęty powszechnie dopiero w sto lat po śmierci głębokiego myśliciela. Uczeni powitali poglądy Kopernika z zapałem, ale tłum nieoświecony uważał je za niedorzeczne marzenia; zostały one nawet wyśmiane na scenie.

Pominąwszy imiona kilku wybornych obserwatorów, z wyjątkiem landgrafa hessena-sselskiego Wilhelma IV, który w roku 1561 urządził sobie w Kassel obserwatorium i zaopatrzył je w dobre narzędzia, przechodzimy teraz do reformatora Astronomii praktycznej.