System Kopernika cz. 2

Autor: | Opublikowane w Okres nowożytny Brak komentarzy | Tagi: astronomia ciekawostki, astronomia dla dzieci, astronomia dla każdego

Po powrocie z tej drugiej podróży został kanonikiem kapituły warmińskiej i zarazem lekarzem przybocznym wuja swego biskupa, któremu przez lat 6 towarzyszył w licznych Wycieczkach po kraju, przedsiębranych w interesie Rzeczypospolitej. Po śmierci wuja (1512) osiadł na stałe we Frauenburgu, gdzie urządził sobie obserwatorium. Umarł 24 maja 1543.

Podobnie jak Alfons X, Kopernik sądził, że system Ptolemeusza jest zanadto skomplikowany. Prócz tego raził go w tym systemie brak symetrii, słabość argumentów przytaczanych na korzyść ruchu wszystkich ciał niebieskich dokoła nieruchomej Ziemi, niesłychana prędkość, którą musiałaby posiadać sfera niebieska, żeby w ciągu 24 godzin dokonać pełnego obrotu dokoła swej osi. Zwraca on się do dzieł filozofów starożytnych. W Cyceronie znajduje wzmiankę o tym, że Nikietas z Syrakuzy, pitagorejczyk, który żył dawniej od Filolausa, mniemał, iż jedna tylko Ziemia porusza się we Wszechświecie, że obraca się dokoła swej osi. W „Satyrykonie” Capelli czyta, że Wenus i Merkury obiegają dokoła Słońca. To naprowadza go na myśl, że jeżeli przypuścić obrót Ziemi i planet dokoła Słońca, to wówczas ruchy proste i wsteczne tych ostatnich są jedynie pozorami, wynikającymi ze skombinowania ruchów Ziemi i planet.