System Kopernika cz. 2

Autor: | Opublikowane w Podstawy astronomii Brak komentarzy | Tagi: astronomia rentgenowska, astronomia średniowieczna, astronomia w geografii, galileusz astronom, galileusz ciekawostki, galileusz filozofia

Sporządził on katalog 1005 gwiazd, w którym położenie tych ciał niebieskich, przez użycie wznoszenia się prostego i zboczenia jest określone dokładniej, aniżeli to mogło być dokonane sposobami, używanymi przez starożytnych.

Tycho Brahe utworzył trzeci system Świata w którym Ziemię rozpatruje jako nieruchomą w środku Wszechświata; dokoła niej każe krążyć Księżycowi i Słońcu, zaś dokoła tego ostatniego Merkuremu, Wenerze, Marsowi, Jowiszowi i Saturnowi; wreszcie przypuszcza, że planety te pociąga Słońce w ruchu swym dokoła Ziemi.

System Tychona Brahego, aczkolwiek zdaje sprawę z pozornego biegu zjawisk niebieskich, nie został przyjęty, wydał się bowiem przeciwnym prawom natury i był w niezgodzie z obserwacjami, dotyczącymi odległości Słońca od Ziemi.

Systemy Ptolemeusza, Kopernika i Tychona Brahego wyłożył z myślą ich pogodzenia uczeń tego ostatniego Duńczyk Longomontanus (1562 – 1647) w dziele „Astronomia danica”, w którym autor przyjmuje obrót Ziemi dokoła osi.