System Kopernika cz. 1

Autor: | Opublikowane w Okres nowożytny Brak komentarzy | Tagi: astronomia dla najmłodszych, astronomia dla początkujących, astronomia etymologia

Mikołaj Kopernik urodził się w Toruniu, który należał wtedy do Polski. Ojciec jego był zamożnym mieszczaninem krakowskim, a matka siostrą Łukasza Watzelroda, biskupa warmińskiego, zaufanego doradczy Jana Olbrachta i Zygmunta I-go. W r. 1491, jako 19-Ietnl młodzieniec, Kopernik opuścił Toruń i udał się do Krakowa, którego wszechnica liczyła podówczas w gronie,swych profesorów wielu mężów znakomitych, między innymi słynnego astronoma i matematyka Wojciecha z Brudzewa. Zapisawszy się na wydział filozoficzny, którego dziekanem był Maciej z Kobylina, przez lat trzy studiował nauki humanitarne i matematyczne.

W jesieni 1496 r., celem uzupełnienia swego wykształcenia, wyjechał do Włoch. W Bolonii wszedł w bliższe stosunki z Dominikiem Marią de Novara i wspólnie z nim robił obserwacje astronomiczne. W roku 1500 był w Rzymie, gdzie, jak niesie tradycja, miewał wykłady. W roku 1501 powrócił do kraju, ale już w roku następnym wyjechał powtórnie do Włoch, tym razem głównie do Padwy i Ferrary, gdzie studiował medycynę i prawo kanoniczne. We Włoszech bawił do r. 1506.