Prawo przyciągania powszechnego cz. 8

Autor: | Opublikowane w Podstawy astronomii Brak komentarzy | Tagi:

We Włoszech, Boscovich rozpowszechnił idee Newtona przy pomocy dzieła swego p. t. „PhiIosophiae naturalis teoria” (1758).

W epoce Newtona i po nim Anglia miała jeszcze innych znakomitych astronomów, których prace zamierzamy przedstawić tu w krótkości.

John Flamsteed (1646 – 1719), rodem z Derby, odznaczywszy się ogłoszoną w r. 1682 Rozprawą o równaniu czasu, został w roku 1676 pierwszym dyrektorem Obserwatorium Królewskiego, założonego w r. 1674 w Greenwich przez Karola II-go. Dzieło, w którym Flamsteed zgromadził wyniki swych obserwacji, ma tytuł „Historia coelestis britannica” (1725); znajdujemy tam katalog 3310 gwiazd oraz teorię Księżyca do użytku żeglarzy.

Długie życie Edmunda Halley’a (8 listopada 1656 – 25 stycznia 1742), rodem z Haggerston pod Londynem, drugiego dyrektora Obserwatorium w Greenwich, upłynęło na robieniu obserwacji astronomicznych i na wyciąganiu z nich ważnych wniosków i dobrych metod.

Już w roku 1675 zwrócił on na siebie uwagę podaniem bezpośredniej metody do wyznaczania punktów odsłonecznych i mimośrodów planet.