Prawo przyciągania powszechnego cz. 5

Autor: | Opublikowane w Podstawy astronomii Brak komentarzy | Tagi:

Rozpatrując ruch ciał, Newton wykazuje przede wszystkim, że ciało, które wychodzi ze stanu spoczynku z daną prędkością i w danym kierunku i które znajduje się pod wpływem siły dośrodkowej o natężeniu, odwrotnie proporcjonalnym do kwadratu z odległości, dzielącej ciało od środka przyciągania siły, porusza się zawsze po stożkowej, mającej jedno ze swych ognisk w owym środku przyciągania. Dalej wykłada Prawo przyciągania powszechnego: każda cząsteczka ciała przyciąga wszystkie inne z siłą, wprost proporcjonalną do swej masy i odwrotnie proporcjonalną do swej odległości od cząsteczki przyciąganej. Z twierdzeń powyższych wyprowadza dwa pierwsze prawa Keplera. Dla uproszczenia rachunków Newton rozpatruje ciała niebieskie jako kule, ponieważ przyciąganie pomiędzy dwiema kulami odbywa się tak, jak gdybyśmy każdą z nich zastąpili punktem materialnym o takiej samej masie, umieszczonym w jej środku, i wykazuje, że przyciąganie pomiędzy dwiema kulami jednorodnymi każe im zakreślać stożkowe dokoła środka masy utworzonej przez nie całości.