Prawo przyciągania powszechnego cz. 4

Autor: | Opublikowane w Podstawy astronomii Brak komentarzy | Tagi:

W rachunek ten wchodziła wielkość promienia ziemskiego, a ponieważ wielkość ta znana była Newtonowi bardzo niedokładnie, przeto otrzymał on wynik niezgodny z tym, czego się spodziewał, i zarzucił swe badania nad tym przedmiotem. Hooke zaproponował mu w roku 1679 wyznaczenie krzywej, którą zakreśla ciało, padające ze znacznej wysokości i unoszone wskutek ruchu obrotowego Ziemi; to zadanie zwróciło umysł jego w stronę badań pierwotnych. Posługując się tym razem wartością promienia ziemskiego, znalezioną przez Picarda, przekonał się on, powtórzywszy obliczenia, że przewidywania jego były słuszne, t. j. że Księżyc utrzymywany jest w swej orbicie siłą ciężkości, zredukowaną odwrotnie proporcjonalnie do odległości, dzielącej Ziemię od jej towarzysza. Dzieło p. t. «PhiIosopłiiae naturalis Principia mathematica” Newton napisał prawdopodobnie w latach 1684- 1685, ale przez skromność i z obawy kłótni naukowych ociągał się z ogłoszeniem. Przyjacielowi jego Halley’owi udało się pokonać te skrupuły oraz skłonić Towarzystwo Królewskie w Londynie do wzięcia na siebie kosztów wydrukowania tego dzieła; ponieważ w owym czasie Towarzystwo nie rozporządzało zawetowaną sumą, przeto Halley własnym kosztem wydrukował książkę, która ukazała się w roku 1687.