Podział dziejów astronomii na okresy

Autor: | Opublikowane w Okres starożytny Brak komentarzy | Tagi:

Dzielimy Historię Astronomii na trzy okresy. Okres starożytny kończy się w połowie wieku XVI-go. Okres ten cechują; szereg obserwacji, które stają się coraz liczniejszymi i coraz donioślejszymi u wszystkich ludów; wzniosłe hipotezy dwóch filozofów Pitagorasa i Platona, dotyczące budowy Wszechświata; odkrycia Hipparalia, a nade wszystko dany przez Ptolemeusza wykład ruchów niebieskich.

Okres nowożytny rozciąga się od potowy XVI go aż do połowy XIX-go w.: tu należą: przyjęcie racjonalnej hipotezy Kopernika, mającej na celu wytłumaczenie ruchów planet; sformułowanie praw tych ruchów dokoła Słońca, będące wynikiem długich i mozolnych badań Keplera; nieoczekiwane, odkrycia Galileusza, który pierwszy zaczął badać ciała niebieskie przy pomocy zbudowanej przez siebie lunety; walne odkrycie prawa przyciągania: powszechnego, które zawdzięczamy Newtonowi; nowe metody matematyczne Lagrange’a i Laplace’a, które pozwoliły zbudować pierwsze teorie ruchów ciał niebieskich, należących do układu słonecznego; wciąż postępujące udoskonalanie teleskopów, które pozwoliło Herschelowi odkryć planetę bardziej oddaloną, aniżeli Saturn.

Okres współczesny, obejmujący drugą połowę wieku XIX-go, wyróżnia się ścisłością, z jaką Mechanika niebieska, dzięki pracom matematyków takich, jak Leyerrier, Adams, Tisserand, przepowiada prawie bez błędu, dla epok niezmiernie oddalonych, położenia, które mają zajmować na niebie: Słońce, Księżyc i planety, a nade wszystko umiejętnością, z którą wielka liczba astronomów potrafiła nowe wynalazki z zakresu nauk; fizycznych zastosować do badań nad budową, Słońca i gwiazd.

Wyłożyliśmy w krótkości obserwacje, dokonane podczas Okresu starożytnego, przy czym opieraliśmy się na wynikach najnowszych poszukiwań; więcej miejsca poświęciliśmy licznym pracom okresu nowożytnego i dość obszernie, zdaniem naszym, uwzględniliśmy odkrycia Astronomii fizycznej, oraz badania Astronomii matematycznej, należące do Okresu współczesnego.