Pierwsze obserwacje cz. 9

Autor: | Opublikowane w Okres starożytny Brak komentarzy | Tagi: astronomia rentgenowska, astronomia średniowieczna, astronomia w geografii

Plinjusz Starszy pisze, że nowa gwiazda, która ukazała się w r. 125 przed N. Chr., nasunęła Hipparchowi myśl sporządzenia Katalogu, obejmującego 1025 gwiazd, i że dodał on do niego wiele obserwacji, dotyczących tych gwiazd, ażeby przyszłe pokolenia mogły wypowiedzieć się w kwestii ruchu sfery gwiaździstej.

Porównywają obserwacje swoje z obserwacjami astronomów dawniejszych, Hipparch znalazł, że punkty równonocne zmieniają z wolna swe miejsce względem gwiazd; odkrył on tym sposobem precesję czyli poprzedzanie punktów równonocnych. Odkrycie to, którego sława, jak to wykazał T. H. Martin, jemu wyłącznie się należy, unieśmiertelniło jego imię. Zwrócił on także uwagę na to, że wskutek ciągłego przesuwania się punktów równonocnych z biegiem wieków, jedna i ta sama konstelacja nie zajmuje stale jednego i tego samego miejsca.

Po Hipparch u, wymieniwszy jeszcze nazwisko Sozygienesa (ur. około r. 80 przed N. Chr.) musimy przebiec około 300 lat, zanim znajdziemy obserwatora, który przyczynił się do poważnych postępów Astronomii.