Pierwsze obserwacje cz. 5

Autor: | Opublikowane w Okres starożytny Brak komentarzy | Tagi: galileusz i iluminaci, galileusz inkwizycja, galileusz osiągnięcia

Pitagoras pierwszy wpadł na przypuszczenie, że Ziemia obraca się dokoła osi, która przechodzi przez jej środek, i dokoła Słońca; ale myśl tę przypisano Filolausowi (ur. około r. 450 przed Chr.), jednemu z uczniów Pitagorasa, a to z powodu, że wypowiedział on publicznie ten pogląd. który do owego czasu szkoła Pitagorejska trzymała w tajemnicy.

Z pomiędzy astronomów greckich wymienimy Metona i Euktemona, którzy wsławili się tym, że dla przywrócenia należytego porządku w świętach greckich, zaproponowali cykl, noszący miano Cyklu Metona, a oparty na tym, iż po upływie 19 lat, obejmujących 235 lunacji, nowie księżyca powracają prawie w te same dni roku. Święta te były uregulowane podług pierwszego dnia roku, a ten dzień był dniem nowiu, następującego bezpośrednio po przesileniu letnim. Atoli z powodu niedostateczności wiedzy astronomicznej, termin powrotu tego dnia nie był dobrze określony, skąd wynikało zamieszanie w obchodzeniu świąt greckich. Tablica świąt, oparta na nowym cyklu, wyłożona przez Metona nasamprzód w Atenach, została przyjęta przez wszystkie prawie miasta i kolon je greckie i wyryta złotymi zgłoskami na gmachach publicznych, skąd pochodzi miano liczby złotej, nadawane liczbie, która w cyklu tym wskazuje numer roku.