Nasza planeta cz. 5

Autor: | Opublikowane w Astronomia Brak komentarzy | Tagi: astronomia arabska, astronomia babilońska, astronomia basica

Zresztą ziemia obraca się około siebie w przeciągu 24 godzin. W chwili, gdy czytacie te słowa, przedstawiacie sobie, jako u góry będącą, przestrzeń, którą widzicie podniósłszy głowę do góry; po 6-ciu godzinach, postępując w tenże sam sposób, nazwiecie także górą przestrzeń znajdującą się podówczas nad waszymi głowami, a tworzącą obecnie kąt prosty z waszą linią pionową; po 12 godz. nazwiecie górą przestrzeń rozciągającą się w tej chwili pod waszymi nogami. I tak dalej, niezależnie od miejsca pobytu waszego na kuli ziemskiej.

Jak powiedzieliśmy, kula ziemska ma 12.742 kilom. w średnicy. Otoczona jest warstwą powietrza atmosferą, której wysokość wynosi przeszło 100 kilom. Atmosfera ta ma kolor niebieski. Bujają w niej chmury mi rozmaitej wysokości, zacząwszy od 800 metrów aż do 10.000 m. wysokości. Owe chmury tworzą w dzień pogodny rodzaj sklepienia, wznoszącego się nie wysoko nad naszymi głowami, lecz rozciągającego się daleko po za horyzontem i stykającego się z ziemią. Bezpośrednio nad naszymi głowami sklepienie owe z chmur nie wznosi się wyżej nad 2 kilometry, a często jest nawet na 1000 lub 1200 m. odległe, ale widzimy, iż rozciąga się dalej jak sufit, na 10, 15 i 20 kilom.; z tego powodu kształt nieba nie jest kulisty lecz spłaszczony.