Narzędzia optyczne cz. 5

Autor: | Opublikowane w Obserwatoria Brak komentarzy | Tagi:

Możemy sobie łatwo wytworzyć pojęcie dokładne i wystarczające o tych pierwszych zasadach optyki, jeśli pomyślimy, iż wielkość pozorna przedmiotów zależy od odległości z jakiej je widzimy. Linia długości metra, położona pionowo przed nami, wydawać nam się będzie tern mniejszą, im więcej będzie oddaloną, a wielkość jej pozorna zmniejszać się będzie w stosunku prostym do jej oddalenia: na odległości 100 m. będzie dwa razy mniejszą niż na 50 m.; oddalona o 200 m. wydawać się będzie dwa razy mniejszą niż na 100 m, a cztery razy mniejszą, niż w pierwszym wypadku. Jeśli więc jakimkolwiek bądź sposobem powiększymy tę linijkę dwa razy, będzie to samo, jak gdybyśmy zbliżyli jego połowę drogi.

Odległość średnia księżyca wynosi 384.000 kilom (zmienia się cokolwiek, gdyż satelita nasz nie zakreśla około nas ścisłego koła, lecz elipsę). Otóż, jeśli przy pomocy przyrządów optycznych powiększymy tarczę księżyca w ton sposób, iż wyda się on nam dwa razy szerszym w średnicy, niż to widzimy golem okiem w badaniach nad tą kulą otrzymujemy ten sam rezultat, ja gdybyśmy mogli odległość jego zmniejszyć o połowę czy innymi słowy, widzimy wówczas księżyc na odległości 192.000 kilom.