Obserwatoria - Archiwum

Narzędzia optyczne cz. 12

Autor: | Kategoria: Obserwatoria Brak komentarzy
Patrzyłem przez oba przyrządy, będące prawie jednoznaczne pod względem optycznym. Obserwatorium w Mediolanie posiada lunetę równikową o średnicy 0,22 m., tak udatną we wszystkich kierunkach, iż służyła do robienia odkryć niemniej ważnych od tych, jakie czyniono dzięki największym instrumentom. Ale nie zapomnijmy zwrócić uwagę, iż jeśli dobroć przyrządu jest drogocennym przymiotem, z drugiej strony, pierwszą […]

Narzędzia optyczne cz. 11

Autor: | Kategoria: Obserwatoria Brak komentarzy
Obserwatoria są dziś zaopatrzone w przyrządy wszelakiego rodzaju, lunety i teleskopy, i przygotowane pod względem optycznym do wszelkich prac i poszukiwań. Luneta równikowa jest przyrządem najczęściej używanym. Aby mogła .służyć, zwykle schowana jest w obracającej się kopule, ta ostatnia zaopatrzona jest w okienko, mogące się otwierać na całą wysokość kopuły i pozostać otworem wobec lunety, […]

Narzędzia optyczne cz. 10

Autor: | Kategoria: Obserwatoria Brak komentarzy
Aby móc patrzeć przez teleskop tej budowy, nie należy stawać przy jednym z końców tego przyrządu, tak jak to miało miejsce przy lunetach, lecz 3 roku, co dziwi zawsze osoby widzące po raz pierwszy teleskop. Przez długi czas zwierciadła teleskopowe robione były z tegoż samego metalu, z którego leję dzwony; po kilkakrotnych próbach, po wiele […]

Narzędzia optyczne cz. 9

Autor: | Kategoria: Obserwatoria Brak komentarzy
Jednakże dziś jeszcze w Anglii nazywają obojętnie jedne i drugie teleskopami, a jeśli chcą zaakcentować różnicę, wówczas pierwsze chrzczą mianem przyrządów załamujących (refraktorów), drugie przyrządów odbijających (reflektorów), nazwy w związku z grą promieni słonecznych w obu wypadkach. Nazwy teleskop, teleskopowy, są zresztą ogólnie używane w opisach, ile razy chodzi o badanie ciał niebieskich, niewidzialnych gołym […]

Narzędzia optyczne cz. 8

Autor: | Kategoria: Obserwatoria Brak komentarzy
Każdy z nas mógłby z łatwością zająć się na chwilę teorią przyrządów optycznych. Dajemy więc tu krótkie ich wytłumaczenie. Szkło przedmiotowe, położone przy górnym końcu lunety jest soczewką wypukłą. Promienie idące od ciała niebieskiego widoczne w AB przecinają się przechodząc przez soczewkę, przedłużają się w lunecie i formują w punktach ab obraz odwrócony ciała niebieskiego […]

Narzędzia optyczne cz. 7

Autor: | Kategoria: Obserwatoria Brak komentarzy
Zwróćmy uwagę przy tej sposobności, iż teleskopy różnią się od lunet tein, iż składają się zasadniczo ze zwierciadła zamiast soczewki. W lunetach patrzymy na ciała niebieskie przez soczewki W teleskopach widzimy ciała niebieskie odbite w zwierciadle. Przy jednakowej wielkości teleskopy niżej stoją od lunet pod względem optycznym. Czytelnicy nasi mieć będą o tym pojęcie spojrzawszy […]

Narzędzia optyczne cz. 6

Autor: | Kategoria: Obserwatoria Brak komentarzy
Powiększenie 100 razy ukazuje nam księżyc jak gdyby się znajdował na odległoścł-3.840 kilom.; powiększenie 1000 razy – jak gdyby był na odległości 384 kilom.; powiększenie 10 tysięcy razy – tylko na 38 ki), od nas! Niestety! powiększenie przyrządów optycznych ma swe granice, ściśle związane z rozmiarami i udoskonaleniom samych przyrządów. Najpotężniejsze przyrządy astronomiczne obecnie są […]

Narzędzia optyczne cz. 5

Autor: | Kategoria: Obserwatoria Brak komentarzy
Możemy sobie łatwo wytworzyć pojęcie dokładne i wystarczające o tych pierwszych zasadach optyki, jeśli pomyślimy, iż wielkość pozorna przedmiotów zależy od odległości z jakiej je widzimy. Linia długości metra, położona pionowo przed nami, wydawać nam się będzie tern mniejszą, im więcej będzie oddaloną, a wielkość jej pozorna zmniejszać się będzie w stosunku prostym do jej […]

Narzędzia optyczne cz. 4

Autor: | Kategoria: Obserwatoria Brak komentarzy
Od Galileusza nauka i sztuka optyki wciąż się doskonaliły, z początku powoli pi-zez wiek XVII, cokolwiek szybciej w połowie XVIII wieku, i z postępem wzrastającym, szczególniej od ostatnich lat pięćdziesięciu. Udoskonalenie przyrządów obniżyło w zupełności wysokość nieba i uczyniło je dostępnym dla oka człowieka, albo, wyrażając się dokładniej, ponieważ niebiosa są tylko złudzeniem, udoskonalenie wyżej […]

Narzędzia optyczne cz. 3

Autor: | Kategoria: Obserwatoria Brak komentarzy
Jest ona jednakże drogocenniejszą od złota i diamentu i rola jej w historii ludzkości z pewnością została za mało ocenioną w stosunku do jej usług. Bez szkła, cywilizacja nie mogłaby się posuną aż do naszych północnych stron, gdyż dzięki jemu wyłącznie żyć możemy zabezpieczeni od zimna, wiatrów i niepogody, odbierając wciąż światło dzienne czyli słoneczne […]