Astronomia - Archiwum

Nasza planeta cz. 6

Autor: | Kategoria: Astronomia Brak komentarzy
Podczas pogodnego nieba mamy jeszcze dość wyraźne złudzenie sklepienia (lecz znacznie niżej), gdyż powietrze, nie będąc w zupełności przezroczystym, roztacza rodzaj niebieskiej zasłony nad nami. Gdyby atmosfera była całkiem przezroczystą lub gdyby nie istniała wcale, nie mielibyśmy sklepienia niebieskiego, widzielibyśmy gwiazdy w jasny dzień tak jak podczas nocy, gdyż istnieją one tak samo w dzień […]

Nasza planeta cz. 5

Autor: | Kategoria: Astronomia Brak komentarzy
Zresztą ziemia obraca się około siebie w przeciągu 24 godzin. W chwili, gdy czytacie te słowa, przedstawiacie sobie, jako u góry będącą, przestrzeń, którą widzicie podniósłszy głowę do góry; po 6-ciu godzinach, postępując w tenże sam sposób, nazwiecie także górą przestrzeń znajdującą się podówczas nad waszymi głowami, a tworzącą obecnie kąt prosty z waszą linią […]

Nasza planeta cz. 4

Autor: | Kategoria: Astronomia Brak komentarzy
Wyobraźmy sobie samych siebie stąpających po ziemi we wszystkich kierunkach, podobnie jak mrówki na olbrzymiej kuli. Kula ta ma własności magnesu i przyciąganie jej wiąże nas nierozerwalnie do jej powierzchni. Gdziekolwiek byśmy byli nazwiemy zawsze dołem powierzchnię, którą mamy pod nogami, a górą przestrzeń wznoszącą się nad naszymi głowami. Możemy wyobrazić siebie kolejno na wszystkich […]

Nasza planeta cz. 3

Autor: | Kategoria: Astronomia Brak komentarzy
Pierwsi Chaldejczycy wyobrażali sobie ziemię Wydrążoną i podobną do łodzi, mogącą zatem pływać po przepaści wód. Niektórzy w starożytności myśleli, iż spoczywa ona na osiach postawionych przy obu biegunach. Inni przypuszczali, iż rozciąga się ona bez końca pod naszymi nogami. Wszystkie te systemy powstały pod wpływem fałszywego pojmowania ciężkości. Aby uwolnić się od tego dawniejszego […]

Nasza planeta cz. 2

Autor: | Kategoria: Astronomia Brak komentarzy
Nie mamy więc teraz prawa zadawać pytania, co podtrzymuje kulę ziemską, gdyż wszystkie kierunki ciężkości dążą do jej środka. Dlaczego kula ta nie spada, spytamy? Trzeba aby spadła wewnątrz samej siebie. Niema w rem sensu. Dół – to środek kuli, góra dla mieszkańców ziemi – to wszystko co jest nad ich głowami, w około kuli. […]

Nasza planeta cz. 1

Autor: | Kategoria: Astronomia Brak komentarzy
Ziemia jest ciałem niebieskim. Jak mamy to rozumieć? Czyż nie jesteśmy na dole? A niebo czyż nie jest u góry? Czyż ziemia nie jest olbrzymią kulą, w około której krąży słońce? Że ziemia jest kulą odosobnioną w przestrzeni, wiedzą o tym wszyscy, odkąd zaczęto przebiegać jej kulistą powierzchnię we wszystkich kierunkach i odkąd wszyscy podróżnicy […]

Astronomia cz. 14

Autor: | Kategoria: Astronomia Brak komentarzy
W połowie XVI wieku naszej ery, r. 1543, umierający Kopernik zostawił ludzkości biblię astronomii Współczesnej, dowodząc, iż ziemia, po której stąpamy, nie jest w środku świata, lecz że jest tylko zwyczajną planetą obracającą się jak i inne w około słońca. Od tej epoki, t. j. przeszło od 300 lat, prace ciągłe znakomitych geniuszów; poświęcających życie […]

Astronomia cz. 13

Autor: | Kategoria: Astronomia Brak komentarzy
Sławna szkoła Aleksandryjska dostarczyła astronomii serią drogocennych obserwacji, zacząwszy od spostrzeżeń Arystelesa i Tymocharisa w r. 29.7 przed naszą erą, skończywszy na pracach Hipparcha, który w r. 130 przed naszą erą wydał pierwszy katalog gwiazd doszły do nas i założył astronomię matematyczną. Ptolomeusz zaś wydał swego Almagesta około 150 r. naszej ery, dzieło poważne, w […]

Astronomia cz. 12

Autor: | Kategoria: Astronomia Brak komentarzy
Na nieszczęście rewolucje państw, wojny i emigracje przyczyniły się do niepokojów i częstokroć do obszernych luk w nauce czysto pokojowej, a historia konstatowała nieraz z bólem zniszczenie całkowite gmachów, książek, bibliotek, ręki barbarzyńskich żołnierzy. I tak, gdy Ptolomeusz pisał swą astronomią na początku naszej ery, nie znalazł innych dokumentów pozostałych, prócz spostrzeżeń Chaldejczyków, poprzedzających ustanowienie […]

Astronomia cz. 11

Autor: | Kategoria: Astronomia Brak komentarzy
Wenera, Merkury, Mars, Jowisz, Saturn były to bóstwa czczone. Fenicjanie orientowali się po morzu według małej Niedźwiedzicy, którą nazywali Cynosaura (psi ogon), gdy Wielka Niedźwiedzica przezwana Helice przez Greków przewodniczyła tymże. Hebrajczycy wymieniają w Biblii: Wielką Niedźwiedzicę Asch (kręcący się). Plejady Kimali, (pragnienie wiosny, którą oznajmiały 3500 lat temu), Orion Kesil (konstelacja) i Smok Nakhasch, […]