Astronomia - Archiwum

System świata cz. 2

Autor: | Kategoria: Astronomia Brak komentarzy
Przedmiot spadający z pewnej wysokości przylega tam w pierwszej sekundzie 134 metrów: co za gwałtowność przyciągania! co za przerażająca energia zgromadzona w tern olbrzymim ognisku? Słońce waży same 700 razy więcej, niż wszystkie planety, satelity, Lornety, wszystkie ciała niebieskie systemu słonecznego razem połączone! Siła ta olbrzymia porusza cały system. Podobnie jak ręka, trzymająca procę, obraca […]

System świata cz. 1

Autor: | Kategoria: Astronomia Brak komentarzy
Dowodzenia wcześniej przedstawione wykazały nam, iż Ziemia, na której żyjemy jest planetą obracającym się około siebie i krążącym na około Słońca. Zrozumiawszy ten fakt zasadniczy, najtrudniejszy i najważniejszy ze wszystkich, możemy teraz wyobrazić sobie bez złudzeń i nieporozumień cala wielkości wszechświata, odległości między światami, a przede wszystkim zdać sobie możemy sprawę z dokładnego położenia naszego […]

Nasza planeta cz. 6

Autor: | Kategoria: Astronomia Brak komentarzy
Podczas pogodnego nieba mamy jeszcze dość wyraźne złudzenie sklepienia (lecz znacznie niżej), gdyż powietrze, nie będąc w zupełności przezroczystym, roztacza rodzaj niebieskiej zasłony nad nami. Gdyby atmosfera była całkiem przezroczystą lub gdyby nie istniała wcale, nie mielibyśmy sklepienia niebieskiego, widzielibyśmy gwiazdy w jasny dzień tak jak podczas nocy, gdyż istnieją one tak samo w dzień […]

Nasza planeta cz. 5

Autor: | Kategoria: Astronomia Brak komentarzy
Zresztą ziemia obraca się około siebie w przeciągu 24 godzin. W chwili, gdy czytacie te słowa, przedstawiacie sobie, jako u góry będącą, przestrzeń, którą widzicie podniósłszy głowę do góry; po 6-ciu godzinach, postępując w tenże sam sposób, nazwiecie także górą przestrzeń znajdującą się podówczas nad waszymi głowami, a tworzącą obecnie kąt prosty z waszą linią […]

Nasza planeta cz. 4

Autor: | Kategoria: Astronomia Brak komentarzy
Wyobraźmy sobie samych siebie stąpających po ziemi we wszystkich kierunkach, podobnie jak mrówki na olbrzymiej kuli. Kula ta ma własności magnesu i przyciąganie jej wiąże nas nierozerwalnie do jej powierzchni. Gdziekolwiek byśmy byli nazwiemy zawsze dołem powierzchnię, którą mamy pod nogami, a górą przestrzeń wznoszącą się nad naszymi głowami. Możemy wyobrazić siebie kolejno na wszystkich […]

Nasza planeta cz. 3

Autor: | Kategoria: Astronomia Brak komentarzy
Pierwsi Chaldejczycy wyobrażali sobie ziemię Wydrążoną i podobną do łodzi, mogącą zatem pływać po przepaści wód. Niektórzy w starożytności myśleli, iż spoczywa ona na osiach postawionych przy obu biegunach. Inni przypuszczali, iż rozciąga się ona bez końca pod naszymi nogami. Wszystkie te systemy powstały pod wpływem fałszywego pojmowania ciężkości. Aby uwolnić się od tego dawniejszego […]

Nasza planeta cz. 2

Autor: | Kategoria: Astronomia Brak komentarzy
Nie mamy więc teraz prawa zadawać pytania, co podtrzymuje kulę ziemską, gdyż wszystkie kierunki ciężkości dążą do jej środka. Dlaczego kula ta nie spada, spytamy? Trzeba aby spadła wewnątrz samej siebie. Niema w rem sensu. Dół – to środek kuli, góra dla mieszkańców ziemi – to wszystko co jest nad ich głowami, w około kuli. […]

Nasza planeta cz. 1

Autor: | Kategoria: Astronomia Brak komentarzy
Ziemia jest ciałem niebieskim. Jak mamy to rozumieć? Czyż nie jesteśmy na dole? A niebo czyż nie jest u góry? Czyż ziemia nie jest olbrzymią kulą, w około której krąży słońce? Że ziemia jest kulą odosobnioną w przestrzeni, wiedzą o tym wszyscy, odkąd zaczęto przebiegać jej kulistą powierzchnię we wszystkich kierunkach i odkąd wszyscy podróżnicy […]

Astronomia cz. 14

Autor: | Kategoria: Astronomia Brak komentarzy
W połowie XVI wieku naszej ery, r. 1543, umierający Kopernik zostawił ludzkości biblię astronomii Współczesnej, dowodząc, iż ziemia, po której stąpamy, nie jest w środku świata, lecz że jest tylko zwyczajną planetą obracającą się jak i inne w około słońca. Od tej epoki, t. j. przeszło od 300 lat, prace ciągłe znakomitych geniuszów; poświęcających życie […]

Astronomia cz. 13

Autor: | Kategoria: Astronomia Brak komentarzy
Sławna szkoła Aleksandryjska dostarczyła astronomii serią drogocennych obserwacji, zacząwszy od spostrzeżeń Arystelesa i Tymocharisa w r. 29.7 przed naszą erą, skończywszy na pracach Hipparcha, który w r. 130 przed naszą erą wydał pierwszy katalog gwiazd doszły do nas i założył astronomię matematyczną. Ptolomeusz zaś wydał swego Almagesta około 150 r. naszej ery, dzieło poważne, w […]