Galileusz cz. 8

Autor: | Opublikowane w Podstawy astronomii Brak komentarzy | Tagi: astrologia a astronomia, astronomia a astrofizyka, astronomia a astrologia

Do podanego przez Heweliusza opisu przejścia Merkurego przed tarczą słoneczną, dodana jest wzmianka o przejściu Wenery; przejście to, obserwowane 24 listopada 1639 r. przez Horroxa, jest pierwszym, na które zwrócono uwagę.

Jan Picard (1620 – 1682), rodem z La Fleche, był jednym z najczynniejszych z liczby 21 pierwszych członków Królewskiej Akademii Nauk, założonej w Paryżu 1666 przez Ludwika XIV na wniosek Colberta. Na jednym z posiedzeń Picard zażądał wydelegowania komisji do Uraniburga w celu dokładnego wyznaczenia współrzędnych tej miejscowości i obrany przez kolegów kierownikiem tej wyprawy, udał się w drogę r. 1671. Naprzód przekonał się, że kierunek, który Tycho Brahe przypisywał południkowi tego obserwatorium, nie zgadza się z rzeczywistością. Opisując swój pomiar wysokości bieguna w Uraniburgu, zaznaczył przesunięcia, które od lat 15 zauważył w położeniu gwiazdy polarnej.

Picard i Auzout, przyjąwszy pomysły Huygensa, zastosowali lunetę do ćwierci koła i zbudowali mikrometr nitkowy, opisany przez Auzoufa w jego „Traktacie o mikrometrze”.