Galileusz cz. 4

Autor: | Opublikowane w Podstawy astronomii Brak komentarzy | Tagi: astronomia dla najmłodszych, astronomia dla początkujących, astronomia etymologia

Własne odkrycia, dotyczące planet, dostarczają mu tak zgodnego z rozumem i z prawami przyrody tłumaczenia obrotów Ziemi: dziennego dokoła jej osi i rocznego dokoła Słońca. Atoli pogląd jego, przychylny systemowi Kopernika, aczkolwiek oparty na rozumowaniach niezbitych, zostaje w roku 1616 potępiony przez Kongregację Indeksu, która, obejmując swym zakazem dzieło Kopernika, zakazuje jednocześnie wszelkich pism, utrzymujących, że Ziemia znajduje się w ruchu.

Jednakże Galileusz, jak wszyscy geniusze, poznawszy prawdę, pragnie ją rozpowszechniać i ogłasza w r. 1623 dzieło pt. „Dialogo sopra i due nrassimi Sistemi del Mondo”, w którym dwóch obrońców systemu Kopernika i jeden perypatetyk, zwolennik systemu Ptolemeusza, wykładają w sposób jasny argumenty, przemawiające za ich poglądami. Wkrótce po ogłoszeniu tego Dialogu (który Galileusz nazywa lo sfortunato Dialogo) autor, za poduszczeniem zazdrosnych nieprzyjaciół, wezwany został do Rzymu, zatrzymany w pałacu Inkwizycji i zmuszony 22 czerwca 1633 roku do odwołania swych poglądów przez zaprzysiężenie, że utrzymywać, jakoby Słońce było nieruchome i zajmowało środek Świata, Ziemia zaś nie była wcale nieruchomą w środku Świata, są to nauki fałszywe i heretyckie. Powiadają, choć na to niema dowodów, że, powstając z klęczek, Galileusz wyrzekł półgłosem: e pur si muove.