Galileusz cz. 13

Autor: | Opublikowane w Podstawy astronomii Brak komentarzy | Tagi:

Opinia głębokiego znawcy tego przedmiotu, którą posiadł w krótkim czasie, sprawiła to, że w roku 1650 mianowany został przez Senat Bolonii profesorem Astronomii na Uniwersytecie tego miasta, gdzie w ciągu lat 18 dokonał wielu znamienitych prac astronomicznych. Colbert, idąc za radą Picarda, zwrócił się do Senatu bolońskiego z prośbą, by pozwolono Cassiniemu przemieszkiwać we Francji, i otrzymał to pozwolenie, acz nie bez trudności Cassini sprowadził się do Paryża w roku 1669 i zaraz został mianowany członkiem Akademii Nauk, zaś w r. 1671 wyznaczono mu mieszkanie w gmachu świeżo założonego Obserwatorium Królewskiego. Umysł subtelny i prawy charakter zjednały mu wkrótce łaski Ludwika XIV-go, a Colbert, chcąc go przywiązać do Francji, nadał mu w r. 1683 dyplom wielkiej naturalizacji. Cassini został najczynniejszym uczonym w nowej swej ojczyźnie. Na kilka lat przed śmiercią stracił wzrok. Umarł w Paryżu.

Zbadawszy bieg komety z roku 1652, doszedł do wniosku, że ruchy tych ciał pozornie tylko są nieprawidłowe i że w gruncie rzeczy podlegają tym samym prawom, co i ruchy planet.