Galileusz cz. 11

Autor: | Opublikowane w Podstawy astronomii Brak komentarzy | Tagi:

Akademia Nauk w Paryżu wydelegowała była w r. 1672 Richera do Kajenny, dla dokonania tam obserwacji Marsa w tej samej chwili, w której planeta ta będzie obserwowana w Paryżu, a to w celu obliczenia na zasadzie tych obserwacji paralaksy Marsa i, co za tym idzie, odległości Ziemi od Słońca. Atoli znaleziono na tę paralaksę liczbę niepewną. Jednakże długa ta i uciążliwa podróż dała poważny wynik naukowy, albowiem Huygens na podstawie swych teorii o sile odśrodkowej, dowiódł, że Ziemia jest wydęta na równiku, a to opierając się na uczynionym przez Richera spostrzeżeniu, że wahadło, wybijające sekundy, jest krótsze w Kajennie, aniżeli w Paryżu.

Zmuszony do opuszczenia Francji wskutek odwołania edyktu Nantejskiego, Huygens powrócił w roku 1685 do swej ojczyzny, gdzie ogłosił po francusku swój „Traktat o świetle”.

Z pomiędzy astronomów Uraniburga Ole Ronier (1644 – 1710) rodem z Aarhuus w Danii, zdolnościami swymi zwrócił na siebie uwagę Picarda, który powziął zamiar wprowadzenia go do Akademii Nauk.