Galileusz cz. 10

Autor: | Opublikowane w Podstawy astronomii Brak komentarzy | Tagi:

Przez tę lunetę, potężniejszą od wszystkich, jakie znano podówczas, dostrzegł on w roku 1655, że Saturn otoczony jest nie kulami lecz pierścieniem, i jednocześnie odkrył Księżyc tej planety, który po tym nazwano Tytanem. W dziele p. t. „Układ Saturna” (Systema Saturnium, 1659) Huygens wyjaśnia, że pierścień ten jest ciałem płaskim, pochylonym względem płaszczyzny orbity Saturna i unoszonym przez tę planetę równolegle do siebie samego.

W roku 1659 obserwował on z niejaką pewnością plamy na Marsie, które po raz pierwszy narysował w Neapolu Fon tan a w r. 1636.

Odkrycia astronomiczne Huygensa oraz prace jego na polu geometrii, mechaniki, fizyki, sprawiły to, że w latach 1660 – 1663 był on przyjmowany z wielkimi honorami przez uczonych angielskich i francuskich. Na zaproszenie Ludwika XIV i Colberta, którzy ofiarowali mu znaczną pensję, Huygens osiedlił się w Paryżu i brał udział w pracach Akademii Nauk. W tym to mieście wydał on najsłynniejsze dzieło swoje „Horologium oscillatorium”, w którym daje teorię siły odśrodkowej i wahadła, a następnie proponuje i tłumaczy zastosowanie wahadła do zegarów w celu uregulowania ich ruchu.