Author Archive

Paralaksa gwiazdy, mgławice i Słońce

Autor: | Kategoria: Mechanika niebieska Brak komentarzy
Paralaksa gwiazdy Bessel rozwiązał trudne zadanie wyznaczenia paralaksy gwiazdy. Rozwiązania tego zadania szukali na próżno: Galileusz, który ogłosił w r. 1632 metodę, zmierzającą do tego celu, Hooke w 1669, Flamsteed w 1689, Bradley w 1725, W. Herschel, który w r. 1782 udoskonalił metodę Galileusza. Zadanie to jest bardzo ważne, pozwala bowiem obliczyć odległość gwiazdy od […]

Piazzi, Bessel i równanie osobiste

Autor: | Kategoria: Mechanika niebieska Brak komentarzy
Piazzi Giuseppe Piazzi (16 lipca 1746 – 22 lipca 1826) rodem z Ponte w Valteline, opat zakonu Teatynów, został w r. 1780 profesorem Matematyki wyższej w Palermie i spędził większą część życia w Obserwatorium, które założył w tym mieście w roku 1789. Dozorował on budowy Obserwatorium, które wzniesiono w Neapolu w roku 1817, był po […]

Arago

Autor: | Kategoria: Mechanika niebieska Brak komentarzy
Dominik Franciszek Jan Arago, rodem z Estagel (Pireneje Wschodnie), przyjęty został pierwszym do Szkoły Politechnicznej, pomimo że do egzaminu wstępnego przygotował się sam o własnych siłach. Nie upłynął jeszcze drugi rok od jego wstąpienia do tej szkoły, gdy został mianowany (1805) sekretarzem Biura Długości na przedstawienie Laplace’a. Na początku roku 1806 Napoleon I wysłał Arago’a […]

Budowa Słońca i odkrycie planet

Autor: | Kategoria: Mechanika niebieska Brak komentarzy
Hipoteza o budowie Słońca Wilson zaczął w grudniu 1769 badać zmiany postaci plam słonecznych w ciągu 14 dni, których plamy te potrzebują na przesunięcie się od jednego brzegu do drugiego. Z obserwacji tych wywnioskował on w r. 1774, że plamy słoneczne są to ogromne wklęsłości na powierzchni naszej gwiazdy. Zastanawiając się nad tymi jak gdyby […]

Odkrycie planety, gwiazdy podwójne i mgławice

Autor: | Kategoria: Mechanika niebieska Brak komentarzy
Odkrycie planety 13-go marca 1781, Herschel, za pomocą teleskopu, mającego 2,13 m. długości i powiększającego 227 razy w średnicy, spostrzegł, przypatrując się drobnym gwiazdkom u stóp Bliźniąt, ciało niebieskie, posiadające średnicę widoczną. Zawiadomił on o tym odkryciu Towarzystwo Królewskie w Londynie, wypowiadając przy tym hipotezę, że nowe ciało niebieskie jest kometą. Później zarówno on sam, […]

Herschel

Autor: | Kategoria: Mechanika niebieska Brak komentarzy
Fryderyk William Herschel, rodem z Hanoweru, był trzecim synem z pośród dziesięciorga rodzeństwa. Ojciec jego był niezamożnym muzykantem. Młody William studiował sztuki piękne, język francuski, metafizykę, zanim udał się, w 21 roku życia, do Anglii, by się tam poświęcić karierze muzycznej. Po trzech latach, spędzonych w wielkim niedostatku, został zaangażowany na instruktora orkiestry pułkowej. W […]

Jacobi, teoria księżyca i metoda przybliżenia

Autor: | Kategoria: Mechanika niebieska Brak komentarzy
Jacobi Karol Gustaw Jakub Jacobi (10 grudnia 1804 – 19 lutego 1851), urodzony w Poczdamie, był od r. 1827 do 1842 profesorem matematyki na Uniwersytecie Królewieckim, następnie pobierał pensję od Akademii Nauk w Berlinie; w r. 1830 wybrany został na członka korespondenta, a w roku 1846 na zagranicznego towarzysza Akademii Nauk w Paryżu. Dał się […]

Funkcja perturbacyjna

Autor: | Kategoria: Mechanika niebieska Brak komentarzy
Ważną jest rzeczą, aby funkcja perturbacyjna mogła być rozwinięta na szereg, dogodny do zastosowania, a zarazem dostatecznie kompletny. Oto dlaczego analitycy poświęcili swe usiłowania tej doniosłej kwestii. Począwszy od r. 1837 de Pontecoulant doprowadził ten szereg od wyrazów rzędu 3-go aż do 6-go. Chcąc rozwinąć na szeregi współrzędne eliptyczne planety, Bessel zbadał w r. 1824 […]

System metryczny

Autor: | Kategoria: Mechanika niebieska Brak komentarzy
Akademia Nauk postanowiła przyjąć za podstawę nowego Układu wag i miar ułamek długości południka ziemskiego, ponieważ jest to podstawa powszechna, zamiast długości wahadła bijącego, sekundy, która nie jest jednakowa we wszystkich punktach Ziemi. Zgodnie z tym słusznym postanowieniem. Rząd francuski poruczył w roku 1792 Delambre’owi i Mechain’owi zmierzenie długości łuku południka, zawartego między Dunkierką a […]

De La Lande i Delambre

Autor: | Kategoria: Mechanika niebieska Brak komentarzy
De La Lande Józef-Jerome le Francois de La Lande (11 lipca 1732 – 4 kwietnia 1808), rodem z Bourg, członek Akademii Nauk w wieku lat 20, był obserwatorem zręcznym i gorliwym, uczonym profesorem Astronomii w College de France, autorem którego pisma często zwracały na siebie uwagę publiczności i uczyniły imię jego popularnym za życia; był […]