Author Archive

Ruch ciał w kosmosie

Autor: | Kategoria: Okres nowożytny Brak komentarzy
Odkrycie prawa przyciągania powszechnego stało się punktem wyjścia dla nowego i trudnego problematu astronomicznego: określić na drodze matematycznej ruchy ciał, należących do układu planetarnego. Wielu znakomitych matematyków, w 50 lat po Newtonie, zajęło się tym pytaniem, które jest głównym pytaniem Astronomii teoretycznej. Oto kilka wyjaśnień w tym przedmiocie, które nam pozwolą opisać w sposób jaśniejszy […]

Postać ziemi

Autor: | Kategoria: Okres nowożytny Brak komentarzy
Jakub Cassini, albo Cassini II, członek Akademii Nauk, następca ojca swego na stanowisku dyrektora obserwatorium paryskiego, autor godnych uwagi „Zasad Astronomii”, prowadził pomiar południka francuskiego i zdał sprawę z tej pracy w „Traktacie o wielkości i postaci Ziemi”. Z pomiarów Ziemi, uskutecznionych przez Picarda i Cassinich, wywnioskowano, że jest ona elipsoidą, wydłużoną u biegunów; tymczasem […]

System świata cz. 2

Autor: | Kategoria: Astronomia Brak komentarzy
Przedmiot spadający z pewnej wysokości przylega tam w pierwszej sekundzie 134 metrów: co za gwałtowność przyciągania! co za przerażająca energia zgromadzona w tern olbrzymim ognisku? Słońce waży same 700 razy więcej, niż wszystkie planety, satelity, Lornety, wszystkie ciała niebieskie systemu słonecznego razem połączone! Siła ta olbrzymia porusza cały system. Podobnie jak ręka, trzymająca procę, obraca […]

System świata cz. 1

Autor: | Kategoria: Astronomia Brak komentarzy
Dowodzenia wcześniej przedstawione wykazały nam, iż Ziemia, na której żyjemy jest planetą obracającym się około siebie i krążącym na około Słońca. Zrozumiawszy ten fakt zasadniczy, najtrudniejszy i najważniejszy ze wszystkich, możemy teraz wyobrazić sobie bez złudzeń i nieporozumień cala wielkości wszechświata, odległości między światami, a przede wszystkim zdać sobie możemy sprawę z dokładnego położenia naszego […]

Narzędzia optyczne cz. 12

Autor: | Kategoria: Obserwatoria 1 Comment
Patrzyłem przez oba przyrządy, będące prawie jednoznaczne pod względem optycznym. Obserwatorium w Mediolanie posiada lunetę równikową o średnicy 0,22 m., tak udatną we wszystkich kierunkach, iż służyła do robienia odkryć niemniej ważnych od tych, jakie czyniono dzięki największym instrumentom. Ale nie zapomnijmy zwrócić uwagę, iż jeśli dobroć przyrządu jest drogocennym przymiotem, z drugiej strony, pierwszą […]

Narzędzia optyczne cz. 11

Autor: | Kategoria: Obserwatoria 1 Comment
Obserwatoria są dziś zaopatrzone w przyrządy wszelakiego rodzaju, lunety i teleskopy, i przygotowane pod względem optycznym do wszelkich prac i poszukiwań. Luneta równikowa jest przyrządem najczęściej używanym. Aby mogła .służyć, zwykle schowana jest w obracającej się kopule, ta ostatnia zaopatrzona jest w okienko, mogące się otwierać na całą wysokość kopuły i pozostać otworem wobec lunety, […]

Narzędzia optyczne cz. 10

Autor: | Kategoria: Obserwatoria 1 Comment
Aby móc patrzeć przez teleskop tej budowy, nie należy stawać przy jednym z końców tego przyrządu, tak jak to miało miejsce przy lunetach, lecz 3 roku, co dziwi zawsze osoby widzące po raz pierwszy teleskop. Przez długi czas zwierciadła teleskopowe robione były z tegoż samego metalu, z którego leję dzwony; po kilkakrotnych próbach, po wiele […]

Narzędzia optyczne cz. 9

Autor: | Kategoria: Obserwatoria 1 Comment
Jednakże dziś jeszcze w Anglii nazywają obojętnie jedne i drugie teleskopami, a jeśli chcą zaakcentować różnicę, wówczas pierwsze chrzczą mianem przyrządów załamujących (refraktorów), drugie przyrządów odbijających (reflektorów), nazwy w związku z grą promieni słonecznych w obu wypadkach. Nazwy teleskop, teleskopowy, są zresztą ogólnie używane w opisach, ile razy chodzi o badanie ciał niebieskich, niewidzialnych gołym […]

Narzędzia optyczne cz. 8

Autor: | Kategoria: Obserwatoria 1 Comment
Każdy z nas mógłby z łatwością zająć się na chwilę teorią przyrządów optycznych. Dajemy więc tu krótkie ich wytłumaczenie. Szkło przedmiotowe, położone przy górnym końcu lunety jest soczewką wypukłą. Promienie idące od ciała niebieskiego widoczne w AB przecinają się przechodząc przez soczewkę, przedłużają się w lunecie i formują w punktach ab obraz odwrócony ciała niebieskiego […]

Narzędzia optyczne cz. 7

Autor: | Kategoria: Obserwatoria 1 Comment
Zwróćmy uwagę przy tej sposobności, iż teleskopy różnią się od lunet tein, iż składają się zasadniczo ze zwierciadła zamiast soczewki. W lunetach patrzymy na ciała niebieskie przez soczewki W teleskopach widzimy ciała niebieskie odbite w zwierciadle. Przy jednakowej wielkości teleskopy niżej stoją od lunet pod względem optycznym. Czytelnicy nasi mieć będą o tym pojęcie spojrzawszy […]