Astronomia cz. 5

Autor: | Opublikowane w Astronomia Brak komentarzy | Tagi: kształt i ruch ziemi, ruch bieguna ziemi, ruch jądra ziemi

W braku teleskopu obserwowanie szarego światła księżycowego w pierwszych dniach kwadry odbywa się gołym okiem i może być przedmiotami ciekawych rozmyślań, jeśli mamy ochotę znaleźć wytłumaczenie tej jasności drugorzędnej i zależności jej od światła, jakie ziemia nasza odbiera od słońca i odbija w przestrzeń daleką; możemy wówczas określić strony ziemi, zwrócone do księżyca i posyłające mu swe światło. Z każdego zaćmienia słońca lub księżyca korzystać powinniśmy dla zdania sobie dokładnie sprawy z ruchów księżyca w około ziemi i ze stożka ziemi niezbędnego przy każdej oświeconej kuli. Dla osób chcących się kształcić, rzecz każda jest przedmiotem ciekawym, godnym wytłumaczenia, szczególniej zaś ciekawością tą obdarzono są dzieci, mające, jak wiadomo, wrażliwość świeżą, młodą, utrwalającą w mózgu ślady niezatarte.

Ruch ziemi, nachylenie jej osi, przyczyna wywołująca pory roku, zmiany w długości dnia i nocy, zmiana wysokości słońca, mogą być łatwiej wytłumaczone na kuli ziemskiej, pochylonej tak, jaką jest w rzeczywistości, i podobny poglądowy sposób nauczania ma tę wyższość, iż natychmiast otrząsa nas z pospolitych złudzeń zmysłowych, w których rodzimy się i wzrastamy, mianowicie z przekonania o nieruchomości ziemi, umieszczonej jakoby na samym dole wszechświata; widzimy bowiem odosobnienie kuli ziemskiej w przestrzeni, jej położenie względem słońca i sposób w jaki się ona kręci, zwracając kolejno w stronę słońca południki swe, co wywołuje zjawiska dnia i nocy, pór roku i lat.