Astronomia cz. 13

Autor: | Opublikowane w Astronomia Brak komentarzy | Tagi: astronomia majów, astronomia mezopotamia, astronomia nawigacyjna

Sławna szkoła Aleksandryjska dostarczyła astronomii serią drogocennych obserwacji, zacząwszy od spostrzeżeń Arystelesa i Tymocharisa w r. 29.7 przed naszą erą, skończywszy na pracach Hipparcha, który w r. 130 przed naszą erą wydał pierwszy katalog gwiazd doszły do nas i założył astronomię matematyczną.

Ptolomeusz zaś wydał swego Almagesta około 150 r. naszej ery, dzieło poważne, w którym przedstawia stan astronomii w swej epoce i różne hipotezy o budowie wszechświata, skłaniając się na nieszczęście ku teorii złudzeń (chociaż długo rozwodzi się nad teorią ruchów ziemi); teoria ta zlała się ostatecznie z jego nazwiskiem.

Najazd barbarzyńców, zatargi międzynarodowe i mroki średniowieczne przerwały pracę myśli ludzkiej i badanie przyrody. Jednakże w krajach nie chrześcijańskich, głównie u Arabów, w Bagdadzie i w Kairze astronomia nie przestawała zakwitać, od czasów Kalifa Harun-al-ltaszyda (r. 800), aż do Ulugh Beiglfa króla – astronoma (r. 1400), wnuka potwora Tamerlana, o tyle dobrego, o ile dziadek jego był okropnym. Podobnie działo się w Chinach.