Astronomia cz. 12

Autor: | Opublikowane w Astronomia Brak komentarzy | Tagi: astronomia obliczenia, astronomia obserwacyjna, astronomia odkrycia

Na nieszczęście rewolucje państw, wojny i emigracje przyczyniły się do niepokojów i częstokroć do obszernych luk w nauce czysto pokojowej, a historia konstatowała nieraz z bólem zniszczenie całkowite gmachów, książek, bibliotek, ręki barbarzyńskich żołnierzy.

I tak, gdy Ptolomeusz pisał swą astronomią na początku naszej ery, nie znalazł innych dokumentów pozostałych, prócz spostrzeżeń Chaldejczyków, poprzedzających ustanowienie ery Nabonassara, zaczynającą się 26 Lutego 747 przed nasz erą. Najdawniejsze ze spostrzeżeń, jakie zużytkowuje Ptolomeusz, jest to zaćmienie księżyca, mające miejsce w 26 roku owej ery czyli 19 Marca 721 r. przed Chrystusem. Od tej epoki wymyślono rachunek Sarosa, przebieg czasu 18 lat i 11 dni, po których zaćmienia słońca i księżyca powtarzają się w tym samym porządku.

Pierwsza szkoła naukowa grecka założone, została przez Talesa, urodź, w Milecie r. 640 przed naszej ery. Podziały dzisiejsze kuli ziemskiej na pięć stref były już przedmiotem nauczania w tej szkole. Herodot donosi, iż zaćmienia były spostrzegane i wyliczane, a mianowicie Tales przepowiedział zaćmienie, które odbyło się 80 września 610 r. właśnie w chwili bitwy Medów z Persami, wstrzymało potyczkę i przerwało wojnę, napełniając strachem oba wojska. Prawdopodobnie Pitagoras był uczniem Talesa.